תבניות עיצוב

הבהרה:

התבניות עיצוב לעיל והטמעתן במערכת SafeSHOP או מערכת SafeCMS, בהתאמה, כרוכים בתשלום נוסף.

תבניות העיצוב לעיל הינן בגדר דוגמא בלבד. הטמעת העיצוב הינה בכפוף למתאפשר ממאפייני ו/או מגבלות מערכת SafeSHOP או מערכת SafeCMS, בהתאמה, ולכן ייתכן כי חלק ממאפייני העיצוב ו/או האפשרויות המופיעות בתבניות לדוגמא, לא יהיו ניתנים להטמעה במערכת הרלוונטית, עקב כך.

יובהר כי התשלום שישולם, ככל שישולם, יהא בעבור זכות שימוש בתבנית העיצוב ו/או שכר טרחה בגין הטמעתה במערכת SafeSHOP או מערכת SafeCMS בלבד, כל עוד קיים חשבון אחסון פעיל עבור מערכת SafeSHOP או מערכת SafeCMS על שרתינו, ובכל מקרה אינו מרחיב ו/או מוסיף ו/או משנה אף זכות מזכויות השימוש במערכת SafeSHOP או מערכת SafeCMS, בהתאמה, כמוגדר בתנאי השימוש במערכת הרלוונטית ו/או תנאי השימוש והשירות.

כמו כן ולמען הסר ספק יובהר כי התשלום שישולם, ככל שישולם, בכל מקרה אינו מקנה כל זכות לבעלות ו/או קניין ו/או טענה לזכות בעלות ו/או קניין הן על התבנית עיצוב והן על מערכת SafeSHOP או מערכת SafeCMS, בהתאמה, ו/או הקבצי מקור של המערכת הרלוונטית.

הזנק את העסק שלך קדימה עם חנות וירטואלית safeSHOP, פשוט למכור אונליין !

* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.