שאלות נפוצות 

מהי המדיניות לגבי הפצת דואר המוני ו/או דואר זבל (Spam)?

הפצת דואר המוני ו/או דואר זבל (SPAM) אסורה לחלוטין.

לקוח המפר מדיניות זו, באופן ישיר ו/או עקיף, בהפצה שיצאה ישירות משרתינו ו/או מכל שרת ו/או מקום אחר, אתרו יורד לאלתר מהרשת ללא כל החזר כספי ובנוסף אנו נראה בו האחראי היחידי, הבלעדי והבלבדי לכל נזק שייגרם, באם ייגרם, לנו ו/או לשרתינו ו/או ללקוחותינו ו/או לכל צד ג' כלשהו בעקבות פעילותו זו.

בנושא זה אנו מנהלים מדיניות "אפס סבלנות".

הזניקו את העסק שלכם להצלחה עם חנות וירטואלית safeSHOP, פשוט למכור אונליין !

* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.