שאלות נפוצות 

מה קורה אם אחרוג מנפח התעבורה החודשי המוקצה ?

נפח התעבורה החודשי הינו בהתאם למצויין בתכנית בה בחרת.

עם זאת, ביכולתך להגדיל את נפח התעבורה על פי צרכיך וכל עוד הם עומדים בגדר הסביר. המטרה היא לתת לך את האפשרות להגיע לחשיפה גבוהה ולכמות גולשים גדולה בעת ובעונה אחת והכול בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת.

אנו לא מגבילים את נפח התעבורה, אולם במידה ותחרוג מנפח התעבורה המצויין בחבילת האחסון שלך, אנו נאלץ לחייבך בגין התעבורה החורגת.

* למעט מקרים חריגים

הזניקו את העסק שלכם להצלחה עם חנות וירטואלית safeSHOP, פשוט למכור אונליין !

* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.