HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

הגדרת Catch-all Mail בשרת הדואר של האתרהקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

הגדרת Catch-all Mail בשרת הדואר של האתר

מספר פניה: 165 קטגוריה: דואר אלקטרוני מצב הפניה: סגור צפיות: 12395


שאלה:
כיצד מגדירים בשרת הדואר של האתר, העברת כל הודעה נכנסת שנשלחת לנמענים חסרים אל תיבת דואר מסויימת (Catch-all Mail) ?

תשובה:
על מנת לבצע הגדרה זו, עליך ראשית להתחבר אל ממשק ניהול שרת הדואר של אתרך ולהיכנס לפרטי הדומיין שיופיע ברשימה ושבו אתה מעוניין לבצע את השינויים ולאחר מכן לפעול על פי הצעדים הבאים:
  • במסך פרטי הדומיין, בחלקו העליון של המסך, עליך ללחוץ על האפשרות Settings, כמתואר בתמונה מטה.

    Catch-all 1st step - Settings

  • במסך שייפתח, עליך לגשת אל האזור Unknown Users ובתיבת הבחירה אשר לצד הערך Action, עליך לבחור את האפשרות Forward to email address (Catch-all), כמתואר בתמונה מטה.

    Catch-all 2nd step - Unknown Users

  • כעת עליך לציין בשדה Email את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה יועברו ההודעות ולסיום ושמירת השינויים, עליך ללחוץ על הכפתור OK, כמתואר בתמונה מטה.

    Catch-all 3rd step - Email Adressנושאים קשורים:


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.