HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש


ארעה שגיאה  • עמך הסליחה, המערכת סגורה ולא ניתן להפנות שאלות חדשות בשלב זה.

    לפניות לתמיכה טכנית, יש להפנות אל מחלקת תמיכה טכנית בכתובת support@srv.co.il ועל פי נוהל העבודה שנמסר בהגדרות חשבון אחסון.

    בנושאים אחרים, יש לפנות אל מחלקת מכירות ושירות לקוחות בכתובת service@srv.co.il, על פי נוהל העבודה שנמסר בהגדרות חשבון אחסון, או בטל' 09-8321777.

    (מידע למנהל מערכת: אפשרות זו נמנעה בממשק הניהול > כלים > הגדרות המערכת)  • * כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.