HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

העלאת קבצים ואפליקציות אחרות לחשבון אחסון כשמערכת ניהול תוכן SafeCMS עובדת בשילוב רכיב IIsRewriteהקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

העלאת קבצים ואפליקציות אחרות לחשבון אחסון כשמערכת ניהול תוכן SafeCMS עובדת בשילוב רכיב IIsRewrite

מספר פניה: 36 קטגוריה: הדרכות תפעול ומידע טכני מצב הפניה: סגור צפיות: 4609


שאלה:
ניסיתי להעלות קובץ html אל תיקיית השורש של האתר אבל כל ניסיון גישה וירטואלית אליו מחזיר הודעת שגיאה 404.  כיצד אפשר להתגבר על כך ?

תשובה:
כאשר פעיל בחשבון אחסון של אתרך הרכיב IIsRewrite בשילוב עם מערכת ניהול תוכן SafeCMS, השפעת הרכיב על החשבון אחסון הינה הפניית כל הפניות הוירטואליות עבור כל הקבצים באתר אל המערכת ניהול תוכן כברירת מחדל וזו אמורה לטפל בפניה , כלומר, להעביר לדף המתאים שנתבקש כאשר הוא מוגדר מראש במערכת ניהול תוכן או להציג הודעת שגיאה שגיאה 404 כאשר הוא לא מוגדר במערכת ניהול תוכן.

חשוב לציין שעל אף שבחשבון אחסון של אתרך פעיל הרכיב IIsRewrite בשילוב עם מערכת ניהול תוכן SafeCMS, האפשרות להמשיך וליהנות מגישת FTP אל החשבון אחסון של אתרך לא נפגעת וכן גם היכולת להעלות קבצים שונים ואפליקציות אחרות אל החשבון אחסון של האתר שלך וזאת כמובן בנוסף על השימוש במערכת ניהול תוכן. יתרה מכך, באפשרותך להפעיל קבצים או אפליקציות אלו בשילוב עם המערכת ניהול תוכן.

לשם כך עליך לפעול לפי אחת או יותר מהאפשרויות הבאות, בהתאם לפעולה שברצונך לבצע:
 • בהנחה מוקדמת שמדובר בקבצי HTML בעלי סיומת נפוצה כלשהי, ביכולתך לפתוח דף תוכן במערכת ניהול תוכן שיישא את אותו שם ונתיב וירטואלי שברצונך להעניק לקובץ. השליטה על השם והנתיב הוירטואלי שיוצג עבורו יכולה להעשות בשדה "שם הדף" תחת הלשונית העליונה URL בעת יצירת / עריכת הדף תוכן.

  חשוב להדגיש שאת התהליך הזה ביכולתך לבצע ולהשלים באופן עצמאי מול ממשק הניהול של המערכת ניהול תוכן SafeCMS וללא כל צורך בפניה אלינו או התערבותנו.
   
 • בהנחה מוקדמת שברצונך להשתמש בקובץ פיזי אחר ובכלל זה הוא יכול להיות קובץ HTML או קובץ צד שרת אחר (כגון קבצי ASP, ASP.net, PHP וכו') או אפליקציה אחרת ובכלל זה היא יכולה להיות אפליקציה עצמאית ונפרדת (כגון מערכת פורומים קוד פתוח או אפליקציה אחרת), שהעלית אל מחיצה שיצרת בחשבון אחסון של אתרך וזאת בשימוש שירות ה- FTP של האתר שלך.

  במקרה זה לשם השלמת התהליך, עליך לפנות לצוות התמיכה תוך ציון השם והנתיב המלא והמדוייק של הקובץ הספציפי שהעלית או המחיצה שיצרת ושאליה העלית את הקבצים או האפליקציה ולבקש מהם לשנות את הגדרות הרכיב IIsRewrite, כך שלא יפעל על הקובץ הספציפי או המחיצה שיצרת ובה מיקמת את הקבצים או האפליקציה.
חשוב לדעת:
 • את הפניה לצוות התמיכה יש להעביר על פי נוהל הפניה לתמיכה טכנית אשר נמסר לך במסמך הגדרות חשבון אחסון שקיבלת בסמוך למועד פתיחת חשבון האחסון לאתר שלך על שרתינו ולא באמצעות ממשק זה.
 • לחופש הפעולה אשר מתאפשר לך כמוסבר לעיל יש יתרון עצום אשר משמעותו הינה שלרשותך עומדים החופש, השליטה והאפשרות לפתח את האתר שלך הרבה מעבר לאפשרויות שמתאפשרות מעצם השימוש במערכת ניהול תוכן או הרכיבים והמודולים שמסופקים עימה, כפי שעלול לקרות בעת שימוש במערכות ניהול תוכן רבות אחרות.


נושאים קשורים:
  לא נמצאו נושאים קשורים.


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.