HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

כיצד אוכל לגרום לכך שלחיצה על תמונה או טקסט שהוספתי בדף שיצרתי במערכת, תפנה אל דף אחר ?הקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

כיצד אוכל לגרום לכך שלחיצה על תמונה או טקסט שהוספתי בדף שיצרתי במערכת, תפנה אל דף אחר ?

מספר פניה: 57 קטגוריה: הדרכות תפעול ומידע טכני מצב הפניה: סגור צפיות: 2832


שאלה:

כיצד אוכל לגרום לכך שלחיצה על תמונה או טקסט שהוספתי בדף שיצרתי במערכת, תפנה אל דף אחר ?תשובה:
על מנת שיתאפשר לך לבצע את מבוקשך עליך לפעול בהתאם לשלבים הבאים:
  1. עליך ליצור במערכת את הדף שברצונך לקשר אליו ולאחר שמירתו לגשת אליו (כפי שהוא מופיע באתר) ולהציגו בדפדפן שלך.
  2. עליך להעתיק את הכתובת המלאה של הדף, משורת הכתובת שבדפדפן שלך.
  3. במסך העריכה של הדף שבו ברצונך להפוך את התמונה לקישור, עליך לסמן את התמונה וללחוץ על הצלמית יצירת קישור שבסרגל העורך.
  4. בחלון הגדרות שנפתח, עליך להדביק בשדה המתאים את כתובת הדף שהעתקת קודם לכן ולאשר את ביצוע השינוי.
חשוב לדעת:
  • האמור לעיל מתייחס לגבי יצירת קישור מתמונה, אולם, הוא תקף גם לגבי יצירת קישור טקסטואלי, כאשר במקום סימון התמונה (כמצויין בסעיף 3), יש לסמן את הטקסט המבוקש.
  • ניתן לבצע קישור אל דף אחר גם מתוך קובץ swf (הסיומת של קובץ סרטון Flash) אולם מאופי היותו של קובץ זה, קובץ מקומפל וסגור שעריכתו נעשית בתוכנת FLASH, לא ניתן ליישם את האמור לעיל עבור סרטון FLASH. יצירת קישור בתוך קובץ FLASH חייבת להתבצע בעת יצירת / עריכת הסרטון בלבד ובטרם הקמפול והסגירה שלו.


נושאים קשורים:


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.