HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

כיצד אוכל להוסיף תוכן לחלק העליון או התחתון של טופס שנוצר במערכת וכיצד ניתן לשנות תוכן קיים ?הקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

כיצד אוכל להוסיף תוכן לחלק העליון או התחתון של טופס שנוצר במערכת וכיצד ניתן לשנות תוכן קיים ?

מספר פניה: 62 קטגוריה: הדרכות תפעול ומידע טכני מצב הפניה: סגור צפיות: 2335


שאלה:

כיצד אוכל להוסיף תוכן לחלק העליון או התחתון של טופס שנוצר במערכת וכיצד ניתן לשנות תוכן קיים ?תשובה:
בעת יצירת טופס חדש במערכת או עריכה של טופס קיים, ביכולתך להוסיף תוכן חדש ו/או לשנות את התוכן הקיים, אשר ממוקם באזור שמעל או מתחת לטופס.

על מנת שיתאפשר לך לבצע זאת, עליך לפעול בהתאם לשלבים הבאים:
  1. בהיותך במצב של הוספת טופס חדש או עריכה עבור טופס קיים עליך לוודא שהינך צופה בתוכן הלשונית העליונה "שם ותוכן".
  2. עליך לעדכן את תוכן השדה "תוכן מעל הטופס" עבור האזור שממוקם מעל לטופס.
  3. עליך לעדכן את תוכן השדה "תוכן מתחת לטופס" עבור האזור שממוקם מתחת לטופס.
חשוב לדעת:
  • ניתן להוסיף בשדות אלו תוכן טקסטואלי, תמונות, סרטוני פלאש ומדיה ועוד.
  • לחיצה על הכפתור הצג עורך טקסט עשיר אשר נמצא מתחת לכל אחד מהשדות הללו, תוביל לפתיחת חלון חדש אשר בו יוצג עורך טקסט עשיר שיאפשר לך בקלות ובנוחות יחסית, להוסיף ו/או לשנות את התוכן המבוקש.

    בסיום הוספת ו/או שינוי התוכן המבוקש בחלון שנפתח, עליך ללחוץ על הכפתור שלח שינויים לשדה - ללא שמירה שבתחתית המסך, על מנת שהתוכן שהזנת בחלון זה יועבר אל השדה הרלוונטי.

    יש לזכור כי המידע שהועבר מן החלון עם העורך אל השדה הרלוונטי עדיין לא נשמר ושמירתו תבוצע רק לאחר לחיצה על הכפתור הוסף בזמן יצירה של טופס חדש או לחיצה על הכפתור החל או על הכפתור אישור בזמן עריכה ושינוי של טופס קיים.
  • במידה ויש לך את הידע הרלוונטי, ביכולתך להזין בשדות אלו תוכן שהינו קוד HTML ישירות לתוך השדות הללו.


נושאים קשורים:


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.