HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

מערכת חנות וירטואלית SafeSHOP - הגדרות דואר אלקטרוניהקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

מערכת חנות וירטואלית SafeSHOP - הגדרות דואר אלקטרוני

מספר פניה: 28 קטגוריה: הדרכות תפעול ומידע טכני מצב הפניה: סגור צפיות: 8939


שאלה:
כשמנסים לשלוח דואר מהחנות הוירטואלית אלי או אל לקוחות, מקבלים הודעת שגיאה. למה זה קורה ?

תשובה:
כאמור במסמך ההגדרות לעבודה שוטפת שקיבלת בסמוך למועד התקנת מערכת חנות וירטואלית SafeSHOP בחשבון אחסון של אתרך, מערכת החנות עושה שימוש באימות שם משתמש וסיסמא לצורך שליחת דואר.

משמעות הדבר שעל הגדרות כתובת שרת הדואר, תיבות הדואר והסיסמאות בממשק הניהול להיות מוגדרות כראוי, אחרת, לא ניתן לשלוח הודעות דואר אלקטרוני מהחנות הוירטואלית אל הלקוחות ו/או אל מנהל החנות.

לצורך התקנת החנות אנו הגדרנו כתובות דואר עם פרטים שגויים ועל כן יש לשנות פרטים אלו בממשק ניהול החנות.


הצעדים שעליך לנקוט על מנת לבצע זאת הינם כדלקמן:

בגירסאות קודמות לגירסא 1.5.5 SafeSHOP:
 • עם התחברותך לממשק ניהול החנות, בתפריט מימין עליך ללחוץ על האפשרת הראשונה " ניהול החנות".
 • בתפריט שייפתח מתחת לאפשרות זו, עליך ללחוץ על " הגדרות החנות".
 • בדף הגדרות החנות שייפתח, ישנן שדות לעדכון המחולקים לפרקים כאשר לצורך עדכון פרטי תיבת הדואר בה המערכת תעשה שימוש לשליחת הדואר עליך להתמקד בפרק " הגדרות דואר אלקטרוני" (הפרק השני מלמעלה). תחת פרק זה נמצאים מספר שדות בהן ביכולתך לעדכן את פרטי תיבת הדואר שבאמצעותה המערכת תוכל לשלוח את הדואר.
 • בשדה " רכיב הדואר לשימוש באתר" יש להשאיר את האפשרות "JMail" כפי שהיא ולא לשנותה.
בגירסא 1.5.5 SafeSHOP ומעלה:
 • עם התחברותך לממשק ניהול החנות, בתפריט מימין עליך ללחוץ על האפשרת הראשונה " ניהול החנות".
 • בתפריט שייפתח מתחת לאפשרות זו, עליך ללחוץ על " הגדרות דואר אלקטרוני".
 • בדף הגדרות החנות שייפתח, נמצאים מספר שדות בהן ביכולתך לעדכן את פרטי תיבת הדואר שבאמצעותה המערכת תוכל לשלוח את הדואר.
כללי:
 • בשדה " כתובת שרת הדואר" יש להזין את כתובת השרת דואר SMTP שבו מוגדרת ונמצאת תיבת הדואר שבאמצעותה המערכת חנות וירטואלית אמורה לבצע את משלוח הדואר.

  כאמור, במהלך ההתקנה אנו ציינו בשדה זה את כתובת שרת דואר SMTP של אתרך בהנחה שיעשה שימוש בו (לאחר שכמובן יוגדרו תיבות הדואר הרלוונטיות בשרת הדואר של אתרך, כמוסבר במסמך הגדרות חשבון אחסון שקיבלת), אולם, אם אין ברצונך להשתמש בשרת הדואר המוגדר לאתרך אלא בשרת דואר SMTP אחר שבו יש לך תיבת דואר אלקטרוני, יש לציין בשדה זה את כתובת שרת דואר SMTP של אותו שרת.
 • בשדה " כתובת הדואר של מחלקת המכירות" יש להזין את הכתובת של תיבת הדואר אלקטרוני שתשמש ככתובת הדואר אלקטרוני של מחלקת המכירות.

  כתובת זו הינה בנוסף הכתובת הראשית שבה תשתמש המערכת למשלוח דואר מהמערכת אל הלקוחות ואל מנהל החנות ולכן נחוצה לעבודתה התקינה של המערכת. תיבה זו חייבת להיות קיימת ומוגדרת באופן תקין בשרת הדואר שציינת בשדה הקודם של כתובת שרת הדואר.

  במהלך התקנת המערכת אנו ציינו כתובת שמצאנו לנכון, אולם, אין זה אומר שתיבה מוגדרת בשרת הדואר של אתרך ולכן יש להגדירה בשרת הדואר של אתרך כאמור במסמך הגדרות חשבון אחסון שקיבלת, אם ברצונך להשתמש בתיבה זו (מומלץ!).
 • בשדה " - סיסמה לכתובת הדואר של מחלקת המכירות" יש להזין במדויק את הסיסמה עבור תיבת הדואר שציינת בשדה הקודם.

  על הסיסמה להיות בעלת תווים, מספרים ואותיות בשפה האנגלית בלבד, תוך הקפדה על גודל אותיות גדולות או קטנות היכן שנדרש. לכן במידה וסיסמת תיבת הדואר שבה ברצונך להשתמש אינה כזו, עליך לשנות את הסיסמה בהתאמה.
 • בשדה " כתובת הדואר לתמיכה טכנית" יש להזין את כתובת תיבת הדואר אלקטרוני שבה ברצונך להשתמש עבור מחלקת תמיכה או שירות לקוחות. כתובת זו הינה בנוסף כתובת נוספת שבה המערכת תשתמש למשלוח הודעות מהמערכת אל הלקוחות ואל מנהל החנות ולכן נחוצה לעבודתה התקינה של המערכת.

  אם אין ברצונך להוסיף כתובת דואר אלקטרוני שונה, ביכולתך להשתמש באותם הפרטים של התיבה שבה השתמשת בהגדרה הקודמת עבור מחלקת מכירות. במידה וברצונך להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני נפרדת עבור מחלקת תמיכה ושירות לקוחות, ברור שגם תיבה זו חייבת להיות קיימת ומוגדרת באופן תקין בשרת הדואר שציינת בשדה של כתובת שרת הדואר לעיל.

  במהלך התקנת המערכת אנו ציינו כתובת שמצאנו לנכון, אולם, אין זה אומר שתיבה מוגדרת בשרת הדואר של אתרך ולכן יש להגדירה בשרת הדואר של אתרך כאמור במסמך הגדרות חשבון אחסון שקיבלת, אם ברצונך להשתמש בתיבה זו.
 • בשדה " - סיסמה לכתובת הדואר של התמיכה הטכנית" יש להזין במדויק את הסיסמה עבור תיבת הדואר שציינת בשדה הקודם.

  על הסיסמה להיות בעלת תווים, מספרים ואותיות בשפה האנגלית בלבד, תוך הקפדה על גודל אותיות גדולות או קטנות היכן שנדרש. לכן במידה וסיסמת תיבת הדואר שבה ברצונך להשתמש אינה כזו, עליך לשנות את הסיסמה בהתאמה.
 • לסיום ושמירת השינויים יש ללחוץ על הכפתור " עדכן הגדרות" שבתחתית הדף.


נושאים קשורים:


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.