HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

קביעת תוכן הפריטים בתפריטים וסדר הופעתם.הקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

קביעת תוכן הפריטים בתפריטים וסדר הופעתם.

מספר פניה: 4 קטגוריה: הדרכות תפעול ומידע טכני מצב הפניה: סגור צפיות: 10014


שאלה:
איך אוכל לקבוע את תוכן הפריטים בתפריטים ואת סדר הופעתם ?

תשובה:
מערכת SafeCMS תוכננה ונוצרה כמערכת ניהול תוכן לשם בניית אתרים שנועדה לאפשר חופש ומרחב פעולה גדול ורחב תוך שמירה על נוחות תפעול גבוהה, ככל שניתן ומתאפשר, בידיי המשתמש במערכת ולפי בחירתו . לכן יצרנו מערכת תפריטים חכמה ומתקדמת אשר מאפשרת לך לקבוע עצמאית אילו פריטים יופיעו בתפריטיי האתר, מהותם וסדר הופעתם בתפריטים השונים.

על אף היות מערכת ניהול התפריטים משולבת במערכת ניהול דפי האתר, בתפריטים ניתן לקבוע את האפשרויות הבאות:
 1. דף תוכן - קישור לדף תוכן שנוצר וקיים במערכת SafeCMS.
 2. מודול - קישור אל מודול שנוצר וקיים במערכת SafeCMS (לדוגמא: מפת אתר או טופס יצירת קשר).
 3. דף פנימי - קישור אל דף, קובץ או אפליקציה שנוצרו מחוץ למערכת SafeCMS וקיימים בחשבון אחסון של האתר.
 4. דף חיצוני - קישור אל דף, קובץ או אפליקציה שנוצרו מחוץ למערכת SafeCMS וקיימים באתר אינטרנט אחר.
אופן העבודה עם מערכת התפריטים:
בעת הוספת פריט חדש לתפריט או עריכתו יש לקבוע תחת הלשונית העליונה במסך העבודה עליו, "סוג התפריט", את מהות הפריט בתפריט בהתאם לאפשרויות המצויינות לעיל על ידי בחירה מהאפשרויות בשדה "סוג התפריט" ואת שם הפריט בתפריטים על ידי הזנת השם המבוקש בשדה "הכותרת בתפריט".

כמו כן, במסך זה יש לקבוע האם הפריט יופיע בתפריטים כפריט ראשי בתפריט או תחת פריט אחר בתפריט על ידי בחירת האפשרות המבוקשת מתיבת הבחירה הנמצאת ליד הערך "דף/תפריט האב". בחירה באפשרות "קבע כדף ראשי" תקבע את הפריט כפריט ראשי בתפריטים בהם הוא יופיע. כל בחירה אחרת תציג את הפריט כפריט משנה הנמצא תחת האפשרות שבחרנו, כלומר, אפשרות ליצירת קטגורויות ותתי קטגוריות בתפריט.

קביעת הופעת הפריט בתפריטים ואת את סדר הופעתו בכל אחד מהתפריטים השונים, ניתן לקבוע תחת הלשונית העליונה במסך העבודה עליו, "הופעה בתפריטים". סימון תיבת הבחירה לצד התפריט הרצוי לפריט (צד, עליון, תחתון, אחר) ייקבע האם הפריט יופיע בתפריט זה ואילו המספר שיוענק לו יקבע את סדר הופעתו בתפריט זה.


חשוב לדעת:
 • יש לוודא שאין כל פריט אחר המחזיק באותו מספר של סדר הופעה בתפריט הרלוונטי, אחרת תהיה התנגשות בין הנתונים.
 • יש לוודא שהפריט המבוקש נמצא פעיל, אחרת הוא לא יופיע באף אחד מהתפריטים. ניתן לוודא או לקבוע האם הפריט הוא פעיל או לא תחת הלשונית העליונה במסך העבודה עליו, "כללי". במידה ותיבת הבחירה לצד הערך "פעיל ?" מסומנת, הפריט יופיע בתפריטים בהתאם לקביעתך, כמתואר לעיל.
 • עבור פריט מס' 1 (דף תוכן) באפשרויות לעיל, ניתן לקבוע תחת הלשונית העליונה במסך העבודה עליו, "סוג התפריט", גם את תבנית העיצוב שתשוייך אל הדף מבין התבניות עיצוב השונות העומדות לרשותך על ידי בחירת האפשרות המבוקשת לצד הערך "תבנית עיצוב". אי בחירת תבנית עיצוב תוביל לבחירת התבנית עיצוב שהוגדרה כ"תבנית עיצוב ברירת מחדל" תחת הגדרות המערכת.
 • עבור פריט מס' 2 (מודול) באפשרויות לעיל, יש לקבוע תחת הלשונית העליונה במסך העבודה עליו, "סוג התפריט", את סוג המודול המבוקש מבין המודולים הקיימים על ידי בחירת האפשרות המבוקשת (מפת אתר, טופס יצירת קשר וכו') מתיבת הבחירה לצד הערך "מודול לקישור".

  כמו כן ובדומה למתאפשר עבור פריט מס' 1 לעיל, ניתן לקבוע בלשונית זו גם את תבנית העיצוב שתשוייך אל המודול מבין התבניות עיצוב השונות העומדות לרשותך על ידי בחירת האפשרות המבוקשת לצד הערך "תבנית עיצוב". אי בחירת תבנית עיצוב תוביל לבחירת התבנית עיצוב שהוגדרה כ"תבנית עיצוב ברירת מחדל" תחת הגדרות המערכת.
 • עבור פריט מס' 3 (דף פנימי) באפשרויות לעיל, יש לקבוע תחת הלשונית העליונה במסך העבודה עליו, "סוג התפריט", את הנתיב אל מיקום הדף, הקובץ או האפליקציה שנוצרו מחוץ למערכת SafeCMS וקיימים בחשבון אחסון של האתר על ידי הזנת נתיב יחסי בשדה "נתיב לדף" אשר יציין את המיקום הרלוונטי בחשבון אחסון של האתר (לדוגמא: אם העלת קובץ בשם MyFile.htm למחיצה MyFolder הנתיב שיוזן בשדה זה יהיה: MyFolder/MyFile.htm).
 • עבור פריט מס' 4 (דף חיצוני) באפשרויות לעיל, יש לקבוע תחת הלשונית העליונה במסך העבודה עליו, "סוג התפריט", את הנתיב אל מיקום הדף, הקובץ או האפליקציה שנוצרו מחוץ למערכת SafeCMS וקיימים באתר אינטרנט אחר על ידי הזנת נתיב מלא כולל //:http בשדה "נתיב לדף" אשר יציין את המיקום הרלוונטי באתר אינטרנט אחר (לדוגמא: אם ברצונך לקשר אל האתר www.srv.co.il הנתיב שנזין בשדה זה יהיה: http://www.srv.co.il).


נושאים קשורים:


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.