HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

שיחזור סיסמא לתיבת דואר אלקטרוני באמצעות ממשק ה- WebMail.הקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

שיחזור סיסמא לתיבת דואר אלקטרוני באמצעות ממשק ה- WebMail.

מספר פניה: 13 קטגוריה: דואר אלקטרוני מצב הפניה: סגור צפיות: 13408


שאלה:
תיבת הדואר אלקטרוני שלי מוגדרת בתוכנת הדואר אלקטרוני שבמחשב שלי, אולם, לא זכורה לי הסיסמא של התיבה. מה ניתן לעשות ?

תשובה:
ביכולתך להשתמש בממשק ה- WebMail על מנת לבצע שיחזור סיסמא כשבסוף התהליך הסיסמא תישלח על ידי ממשק ה- WebMail אל כתובת הדואר אלקטרוני שבעבורה נתבקש השיחזור סיסמא.

להלן הצעדים שיש לנקוט על מנת לבצוע את השיחזור סיסמא:
 • במסך הכניסה לממשק ה- WebMail יש ללחוץ על Forgot your password (מסומן בחץ אדום בתמונה מס' 1מטה).
  תמונת מסך כניסה לממשק ה- WebMail
  תמונה מס' 1
 • במסך שניפתח יש להזין את כתובת הדואר אלקטרוני שעבורה מבוקש השיחזור סיסמא לשדה Account email (מסומן בחץ אדום בתמונה מס' 2 מטה).
  תמונת מסך שיחזור סיסמא בממשק ה- WebMail
  תמונה מס' 2
 • לאחר מכן יש להזין את האותיות והמספרים בשדה Word verification (מסומן בחץ כתום בתמונה מס' 2 מעלה), בדיוק באותו הסדר וקבוצות כפי שיופיעו בתמונה האקראית שתיתקבל בעת הכניסה למסך זה.
 • לסיום ושליחת הסיסמא יש ללחוץ על הכפתור Send Password. הסיסמא תישלח לכתובת הדואר אלקטרוני שבעבורה נתבקש השיחזור סיסמא.
חשוב לדעת:
 • על מנת שהליך שיחזור הסיסמא יעבור בהצלחה, כתובת הדואר אלקטרוני שעבורה התבקש שיחזור סיסמא, חייבת להיות מוגדרת באופן תקין בתוכנת דואר אלקטרוני שבאמצעותה תוכל לקבל את הסיסמא שנשלחה.
 • במידה והגדרת בעבר כתובת דואר אלקטרוני חלופית (Alternate email address) בממשק ה- WebMail של תיבתך, הסיסמא תישלח בנוסף גם אל הכתובת דואר אלקטרוני שציינת ככתובת דואר אלקטרוני חלופית.
 • במידה ולא הגדרת כתובת דואר אלקטרוני חלופית וכן הכתובת דואר אלקטרוני שעבורה התבקש שיחזור סיסמא לא מוגדרת באופן תקין בתוכנת דואר אלקטרוני, לא יתאפשר לך להשלים את תהליך השיחזור סיסמא.


נושאים קשורים:


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.