HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

שינוי סיסמא של תיבת דואר אלקטרוני באמצעות ממשק ה- WebMail.הקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

שינוי סיסמא של תיבת דואר אלקטרוני באמצעות ממשק ה- WebMail.

מספר פניה: 12 קטגוריה: דואר אלקטרוני מצב הפניה: סגור צפיות: 10202


שאלה:

כיצד יכול משתמש כלשהו באתרי לשנות באופן עצמאי את הסיסמא לתיבת הדואר אלקטרוני שלו ?תשובה:
כל משתמש שהתאפשרה לו גישה אל תיבת הדואר אלקטרוני שלו באמצעות ממשק ה- WebMail יכול לשנות באופן עצמאי את הסיסמא לתיבת הדואר אלקטרוני שלו.

להלן תיאור השלבים לשינוי הסיסמא על ידי המשתמש לאחר התחברותו אל ממשק ה- WebMail של תיבתו (מותאם לשפה האנגלית):
  • בסרגל התפריט העליון, יש לבחור וללחוץ על האפשרות Settings.
  • במסך שייפתח יש ללחוץ על האפשרות Accounts.
  • בתיבת הבחירה שתוצג במסך שייפתח יש לבחור ולסמן את שם התיבה של המשתמש וללחוץ על הכפתור Modify לשם עריכת מאפייני החשבון משתמש.
  • במסך שייפתח יש להזין את בשדה Enter new password את הסיסמא החדשה שחייבת להיות בעלת 6 תווים לפחות ומורכבת מספרות, תווים ואותיות בשפה האנגלית בלבד.
  • יש לחזור ולהזין את הסיסמא החדשה בשדה Confirm new password, בדיוק כפי שהוזנה בשדה הקודם.
  • לסיום ושמירת השינוי יש ללחוץ על הכפתור Save Changes בתחתית העמוד.
חשוב לדעת:
  • שינוי הסיסמא כאמור לעיל מתייחס לשינוי הסיסמא עבור תיבת הדואר אלקטרוני בשרת הדואר ובממשק ה- WebMail בלבד. יש לדאוג לשנות את הסיסמא בהתאמה, גם בתוכנת הדואר בה המשתמש עושה שימוש לשם שליחת וקבלת דואר אלקטרוני במחשבו.
  • במידה ונעשה שימוש בתיבת דואר אלקטרוני שעבורה בוצע שינוי סיסמא כאמור לעיל גם במערכת אחרת לשם שליחת דואר אלקטרוני (כגון במערכת ניהול תוכן לשם בניית אתרים SafeCMS ו/או במערכת חנות וירטואלית SafeSHOP), יש לדאוג ולבצע גם במערכת זו שינוי סיסמא בהתאמה, על מנת שהמערכת תוכל להמשיך ולשלוח דואר אלקטרוני תוך שימוש בהגדרות תיבה זו.
  • במסך עריכת מאפייני החשבון משתמש, ניתן בנוסף להגדיר כתובת דואר אלקטרוני חלופית בשדה Alternate email address. כתובת זו תשמש ככתובת נוספת שאליה תישלח הסיסמא בעת ביצוע שיחזור סיסמא וזאת מעבר למשלוח הסיסמא המשוחזרת אל תיבת המשתמש עצמה ולכן רצוי מאוד ואף מומלץ להגדירה במידת האפשר.


נושאים קשורים:


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.