HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

שירות FTP לאתר - שיחזור סיסמאהקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

שירות FTP לאתר - שיחזור סיסמא

מספר פניה: 20 קטגוריה: אחסון אתרים מצב הפניה: סגור צפיות: 14321


שאלה:
איך אוכל לשחזר את הסיסמא לשירות ה- FTP של האתר?

תשובה:
במקרה שאבדה לך הסיסמא לשירות ה- FTP, ביכולתך להיעזר בממשק המובנה של לוח הבקרה לשליטה באתר (HostingController) לשם הנפקת ויצירה של סיסמא חדשה.

לדוגמא:
אם נניח ששם האתר שלך הוא srv.co.il, על מנת לגשת אל לוח הבקרה לשליטה באתר יהיה עליך לגשת לכתובת הבאה: http://www.srv.co.il:8077.


הצעדים שעליך לנקוט על מנת לבצע זאת הינם כדלקמן:
  • במסך ההתחברות אל לוח הבקרה לשליטה באתר עליך ללחוץ על Forgot your Password בתחתית המסך.
  • במסך שיפתח, עליך להזין את השם משתמש שלך ללא כל רווחים מיותרים בשדה Login ID.
  • לסיום, עליך ללחוץ על הכפתור Mail Me My Password.
  • עם הלחיצה על הכפתור, המערכת תישלח הודעת דואר אלקטרוני אל כתובת הדואר אלקטרוני שמופיעה בפרופיל המשתמש שלך (הכתובת שאליה תישלח ההודעה תוצג במסך עם סיום השליחה), לצורך אתחול הבקשה להנפקת ויצירת הסיסמא החדשה.

    כדי לאתחל את הבקשה עליך ללחוץ על הקישור הייחודי שינופק לך על ידי המערכת ויצויין בהודעת הדואר אלקטרוני שתישלח אליך.
  • לאחר קליטת אתחול הבקשה להנפקת ויצירת סיסמא חדשה על ידי המערכת, המערכת תישלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת אל אותה כתובת דואר אלקטרוני שמופיעה בפרופיל המשתמש שלך שתכיל את הססיסמא החדשה שהמערכת הנפיקה לשם המשתמש שלך.
חשוב לדעת:
מכיוון ששם המשתמש שלך עבור האתר משמש שירותים נוספים באתר, הנפקת ויצירה של סיסמא חדשה כאמור לעיל, חלה בנוסף לשירות ה- FTP לאתר גם על השירותים הבאים:
  • כניסה למערכת הסטטיסטיקה AwStats.
  • כניסה ללוח הבקרה לשליטה באתר.
  • כניסה והתחברות לעדכון האתר באמצעות הרחבות FrontPage, במידה והותקנו עבור האתר.


נושאים קשורים:


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.