HelpDesk

ראשי | הפנה שאלה חדשה לצוות |
חפש | הצג את כל הנושאים | שאלות נפוצות


ראשי » סקירת הנושא:

שירות FTP לאתר - שינוי סיסמאהקודם
הוסף למועדפים
הדפס נושא הדפס נושא
שלח נושא בדואר אלקטרוני

שירות FTP לאתר - שינוי סיסמא

מספר פניה: 11 קטגוריה: אחסון אתרים מצב הפניה: סגור צפיות: 14506


שאלה:
איך אוכל לשנות את הסיסמא לשירות ה- FTP של האתר?

תשובה:
באמצעות ממשק לוח הבקרה לשליטה באתר (HostingController) שאת כתובתו קיבלת במסמך הגדרות חשבון אחסון של אתרך, בסמוך למועד פתיחת החשבון אחסון לאתרך, ניתן לבצע שינוי יזום לסיסמא.

לדוגמא:
אם נניח ששם האתר שלך הוא srv.co.il, על מנת לגשת אל לוח הבקרה לשליטה באתר יהיה עליך לגשת לכתובת הבאה: http://www.srv.co.il:8077.


שינוי סיסמא יזום יכול להתבצע רק לאחר התחברות אל ממשק לוח הבקרה לשליטה באתר, כדלקמן:
  • בתפריט משמאל עליך לבחור וללחוץ על האפשרות: My Server
  • לאחר הלחיצה, יטענו בחלק הימני של המסך האפשרויות העומדות לרשותך. כאן עליך לבחור וללחוץ על האפשרות: Change Password
  • במסך שייטען, יעמדו לרשותך 3 שדות. בשדה הראשון (Old Password) עליך להזין את הסיסמא הקיימת שעימה התחברת אל ממשק לוח הבקרה לניהול האתר.
  • בשדה השני (New Password) עליך להזין את סיסמא חדשה בעלת 8 תווים לפחות ובהקפדה על הזנה רק של אותיות בשפה האנגלית (רגישות לאותיות גדולות או קטנות), מספרים ותווים.
  • בשדה השלישי (Confirm Password) עליך לחזור ולהזין בדיוק את אותה הסיסמא החדשה שהזנת בשדה הקודם.
  • לסיום התהליך ושמירת השינוי, עליך ללחוץ על הכפתור Change Password.
חשוב לדעת:
מכיוון ששם המשתמש שלך עבור האתר משמש שירותים נוספים באתר, שינוי הסיסמא כאמור לעיל, ישפיע בנוסף לשירות ה- FTP לאתר גם על השירותים הבאים:
  • כניסה למערכת הסטטיסטיקה AwStats.
  • כניסה ללוח הבקרה לשליטה באתר.
  • כניסה והתחברות לעדכון האתר באמצעות הרחבות FrontPage, במידה והותקנו עבור האתר.נושאים קשורים:


דרג נושא.
100% 75% 50% 25% 0%
* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.